Expertisecluster Food

Het Expertisecluster Food richt zich op de innovatie- en transitievragen van de gehele keten van foodbedrijven en -organisaties (dus na de agro-teeltfase).

Beroepspraktijk

De food-keten is bijzonder divers. Deze omvat bedrijven in de opslag, transport en verwerking, in de voedingsmiddelenindustrie, in de (groot)handel, retail, horeca, met toeleveranciers en afnemers, brancheorganisaties en consumentenorganisaties.

Ambitie

Binnen het expertisecluster Food gaat het om voedselverwerking, food-design en afzet. Het Expertisecluster Food heeft als primaire thematische focus: gezond voedsel met meerwaarde. Binnen het Expertisecluster wordt ingezet op drie grote maatschappelijke uitdagingen. Samengevat in een motto: Genoeg, Duurzaam en Gezond Voedsel!

Dit betekent:

  • voedselzekerheid; toekomstbestendig en genoeg voedsel wereldwijd;
  • duurzaam voedsel; innovatieve voedselproductie klimaatpositief en circulair;
  • gezond en veilig voedsel; voedsel dat bijdraagt aan een gezonde leefstijl.

Bekijk de gerelateerde projecten op deze pagina.

Business Developer van het Expertisecluster Food: Monique de Knegt