Expertisecluster Natuur & Leefomgeving

Het Expertisecluster Natuur & Leefomgeving is de voortzetting van het Kenniscentrum Natuur & Leefomgeving (KCNL).

Beroepspraktijk

In afwijking van de andere Expertiseclusters is binnen dit cluster geen sprake van een productieketen. Het werkveld binnen dit Expertisecluster is divers en bevat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ingenieursbureaus, hoveniersbedrijven georganiseerd via Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), terrein beherende- en natuurorganisaties (als Natuurmonumenten en de 12 Landschappen), agrarische natuurverenigingen georganiseerd via BoerenNatuur, waterschappen en (lokale en provinciale) overheden (waaronder Staatsbosbeheer), vormen de relevante beroepspraktijk.

Ambitie

Binnen Natuur & Leefomgeving draait het primair om: de intrinsieke waarde van natuur, de sociaal-maatschappelijke waarden van natuur en een gezonde leefomgeving (meer welzijn en welbevinden, lagere gezondheidskosten) en de maatschappelijke (financieel economische) baten van natuur en een gezonde leefomgeving (hogere waarden van onroerend goed, prettige woonomgeving en goed klimaat voor medewerkers, bezoekers en recreanten). Hierin liggen ook dwarsverbanden met de andere clusters.

De transitieopgave binnen dit cluster houden direct verband met de grote demografische veranderingen in Nederland en de druk die dit geeft op de ruimte, de verandering van het klimaat en de terugloop van biodiversiteit.

Binnen het Expertisecluster Natuur en Leefomgeving willen wij onze expertise inzetten op twee grote maatschappelijke uitdagingen:

  • ontwikkeling naar een duurzame stad, gericht op een duurzame, groene en leefbare stad;
  • ontwikkeling naar maatschappelijk natuurbeheer, gericht op een veerkrachtig landschap.

Bekijk de gerelateerde projecten op deze pagina.

Business Developer van het Expertisecluster Natuur en Leefomgeving: Anne Geijsen