Menu

Expertisecluster Plant

Het Expertisecluster Plant staat op de schouders van drie Centres of Expertise: Greenports (tuinbouw), Open Teelten en het Centre for Biobased Economy.