Lectoraten

Lectoren voeren samen met studenten, docent-onderzoekers en ondersteuners het praktijkonderzoek uit voor projecten van het CoE Groen. Met als doel innovaties in de beroepspraktijk te realiseren en het onderwijs te vernieuwen. Samen met partners uit het werkveld dragen lectoraten met onderzoek en kennisvalorisatie bij aan innovatieve en duurzame ontwikkelingen.