Menu

Partners

Het huidige netwerk van het CoE Groen bestaat, naast de vier HAO’s, uit een veelheid aan (mkb)bedrijven, brancheorganisaties, gemeenten, provincies, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.