Menu
Project

Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân

Welke impact hebben intensievere buien, langdurige droogte en hitte op de economie en leefomgevingskwaliteit? In dit project ontwikkelen we instrumentarium voor klimaatadaptief ontwerpen, gebruiken en beheren van het stedelijk en landelijk gebied in Fryslân. We noemen het de Innovatieve Klimaatstresstest.

Klimaat Safari

Meer informatie

(9)
Contact met projectleider Jan Fliervoet (VHL) Factsheet in pdf Lectoraat Sustainable Water Systems Artikel Land&Water Infopagina Leeuwarden Climateproof Blog Geodienst: De grootste stresstest van Nederland Video Klimaatatlas en Klimaatstresstest Filmpje Better Wetter Eindrapportage Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân ruimte voor klimaatadaptatie Provincie Fryslân, Wetterskip en inliggende gemeenten