Menu
Project

Bodemvriendelijke natuurontwikkeling

Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen
Meer informatie
In Nederland ligt er een natuurontwikkelopgave van 80.000 ha nieuwe natuur voor 2027. Vaak worden daarbij voormalige voedselrijke landbouwgronden omgezet naar voedselarme natuur. Jarenlang landbouwgebruik geeft echter zeer ongunstige uitgangssituaties voor natuur. Hoe breng je de bodem en de organismen daarin in balans met de vegetatie bovengronds? VHL werkt, samen met vele partners, aan een Kennisplatform Bodem en Natuur.

false