Project

Brabantse Kennisagenda Natuur en Samenleving

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen
Meer informatie
In haar natuurbeleid wil Brabant ‘Investeren in een aaneengesloten natuurnetwerk, natuur en economie elkaar laten versterken en het vergroten van betrokkenheid van Brabanders bij natuur.’ Daarmee wil Brabant ondernemers stimuleren te investeren in natuur en landschap als onderdeel van hun verdienmodel en daarbij de kennis van de HAS inzetten.

Projectstatus: gerealiseerd

UPDATE: dit project is inmiddels afgerond.

Het project heeft er mede toe geleid dat er een lectoraat 'Innovatief ondernemen met natuur' is gestart.

___________________________________________

Om te kunnen bouwen aan hoogwaardige kennisontwikkeling is behoefte aan focus en structuur van de kennisvragen en praktijkprojecten. Het programma ‘groen ondernemerschap’ biedt studenten in diverse praktijkstudies de ruimte mee te denken met ondernemers voor een ‘ondernemende EHS’ in Brabant.

Samen met de provincie heeft HAS Hogeschool begin 2016 een Leefomgeving Event georganiseerd met als thema ‘Natuurlijk kapitaal; de natuur als economische drager’. Op deze netwerkdag hebben veel ondernemers, overheden, maatschappelijke partijen, docenten en studenten hun kennis en vraagstukken gedeeld.

De provincie en de HAS hebben nu besloten gezamenlijk een lectoraat ‘nieuwe verdienmodellen met natuur’ op te zetten.

Inspiratie uit Brabant ‘natuur en economie’

Natuurlijk Boeren: ‘Je wilt het als boer over een andere boeg gooien: meer verbinding met je omgeving, meer biodiversiteit, beter zorgen voor je bodem. Maar hoe? Door samen te leren. Onderzoekers en studenten denken mee, collegaboeren en de maatschappij zijn je klankbord.’

Herenboeren Wilhelminapark Boxtel: Om 500 mensen te kunnen voeden beschikken we over een landgoed van ongeveer 20 hectare. Op de boerderij wordt geboerd met respect voor de boer, de dieren, de bodem, de natuur en de cultuurhistorie.

Samenwerkende organisaties

Provincie Noord-Brabant, HAS Den Bosch

Tags:

 • maatschappelijk natuurbeheer
 • kennisuitwisseling
 • ecosysteemdiensten
 • biodiversiteit
 • verdienmodellen
 • agro-ecologie
 • onderzoeksagenda
 • natuurinclusieve landbouw