Project

Businessmodellen voor agroforestry door waardecreatie

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Nieuwe businessmodellen
Meer informatie
Samen met zes verschillende agrarische ondernemers wordt onderzocht hoe zij businessmodellen kunnen ontwikkelen met behulp van agroforestry (boslandbouw) door waardecreatie.

Projectstatus: gerealiseerd

Groeiende belangstelling

De belangstelling vanuit overheid en het bedrijfsleven voor agroforestry is groeiende, onder andere omdat agroforestry meer koolstof vastlegt, een grotere biodiversiteit oplevert, en beter bestand is tegen extremer klimaat dan andere vormen van landbouw.

Zeer diverse bedrijven

De zes ondernemers van dit project zijn allen geïnteresseerd in (meer) toepassing van agroforestry op hun bedrijf. Het gaat om zeer diverse bedrijven met fruitteelt, koeien, kippen en varkens of een combinatie daarvan. Het ene bedrijf is verder met agroforestry dan het andere bedrijf. Zo heeft de ene ondernemer al een voedselbos terwijl de ander nog niet is begonnen met agroforestry maar juist graag handvatten wil voor hoe daarmee te starten. Alle bedrijven hebben vragen over hoe ze hun huidige of toekomstige agroforestryproducten en -diensten het beste kunnen verkopen en hoe ze andere waarden van het agroforestry systeem ook kunnen verwaarden (in financiële zin of anders). De meeste ondernemers willen eerst meer zekerheid over hun afzet voordat ze de stap richting (meer) agroforestry willen zetten.

Ondersteuning zoektocht

Samen met studenten en docent onderzoekers van Van Hall Larenstein en HAS Den Bosch worden de zes ondernemers van dit project ondersteund bij hun zoektocht naar het creëren van business modellen voor hun agroforestry initiatieven.

Kennis en expertise

Overkoepelende agrobosbouw organisaties Agrobosbouw NL en Stichting van Akker naar Bos brengen hun kennis en expertise in vanuit andere projecten. En ook vertegenwoordigers van de Provincies Overijssel en Gelderland zijn betrokken, vooral om te bezien hoe de regelgeving rondom agroforestry beter kan ondersteunen, aangezien momenteel wet en regelgeving vaak nog struikelblokken vormen voor een snelle verdere ontwikkeling van agroforestry in Nederland.

Voor het project zijn drie werkpakketten gedefinieerd: waardecreatie, ketenontwikkeling en (land)inrichting. Op al deze drie terreinen wordt onderzoek gedaan, waarbij de uitkomsten gedeeld worden en ook in het onderwijs ingepast zullen worden.  

Resultaten voor het werkveld

 • Studenten hebben businessideeën ontwikkeld, zoals een restaurant, om interesse van boeren aan te wakkeren;
 • Ook heeft een docent omgevingsanalyses uitgevoerd voor diverse boeren;
 • Een student heeft een nulmeting uitgevoerd voor bestuivende insecten;
 • Het inzicht is ontstaan dat provincies veel van elkaar kunnen leren door andersoortige ervaringen.

Resultaten voor het onderwijs

Studenten hebben in diverse onderzoeken (zie boven) met en voor boeren gewerkt om hen te ondersteunen bij hun zoektocht naar businessmodellen voor agroforestry. Op deze manier leren zij over de toepassing van agroforestry in de praktijk.

Meerwaarde KCNL

Het KCNL ondersteunt door de verschillende partijen samen te brengen. Zonder KCNL was er geen verbinding ontstaan tussen provincies, onderwijs en agrarische ondernemers. De organisaties kunnen van elkaar leren. Zo leren de ondernemers over efficiënte toepassingen van agroforestry, krijgen studenten inzicht in de praktijk en zien provincies de barrières die door wet- en regelgeving worden gecreëerd en hoe zij die kunnen wegnemen.

Samenwerkende organisaties

 • Ondernemers: Country Winery, Ekoboerderij Arink, Bioboerderij Wim Hekkert, Marleseveld, De Regte Heijden, Zuuver
 • Agroforestry-organisaties: Agrobosbouw NL en Akker naar Bos
 • Provincies: Provincie Gelderland en Provincie Overijssel
 • Onderwijs: HAS Den Bosch, Helicon, VHL

Tags:

 • maatschappelijk natuurbeheer
 • kennisuitwisseling
 • ecosysteemdiensten
 • biodiversiteit