Project

Dak- en gevelgroen in de 21e eeuw

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Vitaliteit in stad en leefomgeving
Meer informatie
Groene daken en gevels worden populairder en de markt groeit wereldwijd. De groene daken en gevels hebben niet alleen voordelen voor particulieren en bedrijven maar ook voor overheden. In dit project wordt lesmateriaal ontwikkeld en doen studenten proeven met dak- en geveltuinen.

Projectstatus: Afgerond

Als gevolg van klimaatveranderingen valt er meer neerslag over het hele jaar. Maar ook kan er piekneerslag optreden in drogere zomers, wat kan leiden tot problemen met overtollig water. Naast waterberging kunnen groene daken zorgen voor fijnstofafvang, isolatiewaarde, biodiversiteit etc. Het totale effect van groene daken en gevels op de ecologie op stadsschaal is nog niet bekend.

Kundig personeel gevraagd

Deze ontwikkelingen vragen om goed geschoold en ter zake kundig personeel, om op termijn te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar dak- en gevelgroen. De leerlingen die momenteel op de arbeidsmarkt komen, hebben vaak wel verstand van groen, maar niet specifiek van groen op dak en gevel. Het ontbreekt vooral aan logistiek en bouwtechnisch inzicht, kennis van detaillering en veiligheid en toegepaste plantenkennis.
 
Dit project wil lesmateriaal verzamelen en (door)ontwikkelen voor het (groene) mbo. De kennis en ervaring is in ons land al ruimschoots aanwezig, maar tot op heden nog niet goed vertaald in kwalitatief goed, up-to-date én aantrekkelijk lesmateriaal, wat aansluit bij de leerbehoefte van de leerling van de 21e eeuw. Het resultaat van dit ontwikkeltraject kan ingezet worden als keuzedeel in de HKS en bijscholing voor bedrijven.
 
Daarnaast zullen een aantal proefvlakken op verschillende daktuinen van hbo-instellingen worden gemonitord door hbo-studenten, gedurende dit 2-jarige project. Dit geeft antwoord op onderzoeksvragen over de mogelijkheden van vaste planten, waterberging en bijvoorbeeld ‘grijs’ water op daken.

Samenwerkende organisaties

VHG, Van der Tol, Groendak De Dakdokters, Optigroen, Bureau Groenadvies, Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool Almere, Nordwin, Wellant.

Tags:

 • duurzame stad
 • biodiversiteit
 • klimaatverandering
 • klimaatdadaptatie
 • lesmateriaal
 • klimaatbestendig
 • duurzaam watersysteem
 • duurzaam waterbeheer
 • hittestress
 • stadsnatuur