Project

Duurzaam Bosbeheer Suriname

Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Regio
  Suriname, Amazone gebied
 • Thema
  Duurzaam Bosbeheer in de Amazone regio
 • Projectregeling
  PVG
Ontbossing vormt wereldwijd een bedreiging voor het klimaat en biodiversiteit. In tropische landen is ontbossing ook een bedreiging voor lokale gemeenschappen die in het bos leven en afhankelijk zijn van de goederen en diensten van het bos. Het project ‘Duurzaam Bosbeheer Suriname’ geneert en ontsluit kennis en die toe te passen is bij het duurzaam gebruik van het bos in Suriname.

De resultaten uit het project kunnen als voorbeeld dienen voor aangrenzende landen in het Amazone gebied. Daarnaast zal er onderzocht worden hoe het bosbestuur verbeterd kan worden, en zullen nieuwe methoden ontwikkeld worden om de duurzaamheid van activiteiten in het bos te kunnen monitoren. De doorwerking naar de praktijk gebeurt in nauwe samenwerking met verschillende (private) partijen waarbij concrete verdien-modellen voor het gebruik van goederen en diensten uit het bos ontwikkeld worden. Via een op te zetten Living Lab Duurzaam Bosgebruik worden professionals uitgenodigd om door middel van trainingen, workshops en andere bijeenkomsten de kennis in de beroepspraktijk toe te passen.

Het project draagt bij aan de actualisering van het onderwijs door deze nieuwe kennis te gebruiken in de curricula van zowel Surinaamse als Nederlandse beroepsopleidingen op het gebied van duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Door deze aanpak wordt het handelingsperspectief van zowel lokale gemeenschappen als commerciële bedrijven vergroot zodat zij beter in staat zijn duurzamere verdienmodellen te creëren gebaseerd op het gebruik van producten en diensten uit het Surinaamse bos.

Projectpartners

Hogescholen: Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool InHolland

Consortiumpartners: Stichting Tropenbos Suriname, Cambisol, Stichting Probos, Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS), Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum (JSOOC), Tropical Hardwood Products Suriname (THPS), Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) en NATIN-MBO

Financiering komt onder meer vanuit het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), in coördinatie met het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Tijdens de Kick-off week in juni 2023 kwam het project in het Surinaamse nieuws: