Project

Groen Blauw Netwerk Veluwezoom

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Vitaliteit in stad en leefomgeving
Meer informatie
In 2016 bouwt het Groen Blauw Netwerk Veluwezoom (GBNV Meetingpoint) voort op het project 'Mijn Groene Vallei'.

Projectstatus: gerealiseerd

Het netwerk is een regionale samenwerking tussen:

 • Landschapbeherende instanties
 • Overheden (gemeenten, provincie, waterschap)
 • Hoveniersbedrijven
 • Participerende organisaties voor groenontwikkeling in steden
 • Opleidingen en kennisorganisaties

Binnen de grenzen van de regio Veluwezoom (gemeente Rheden, gemeente Rozendaal, gemeente Arnhem) bevinden zich talrijke waardevolle locaties met monumentaal groen. De gemeente Rheden en de provincie Gelderland willen de cultureel-historische waarden van dit monumentale groen op duurzame wijze behouden.

Een uitdaging ligt in het systematisch verankeren van een ‘groene blauw regionaal meetingpoint’,  waarbij het accent komt te liggen op:

 • Het gezamenlijk (met stakeholders) ontwikkelen van kennis op een vastgesteld jaarthema. Dat is nu ecologisch herontwerp, herstel en beheer van historische landgoederen, parken en buitenplaatsen.
 • Het leggen van sterke verbindingen tussen diverse stakeholders en het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe onderzoeks- en onderwijsprojecten. Hiervoor kunnen dan nieuwe deelprojecten worden geformuleerd.
 • Het organiseren (4 keer per jaar) van een overleg met partners gericht op de samenwerking in het Groen Blauwe Netwerk Veluwezoom/ Meetingpoint (werksessies met thema-experts). Hierin komen de volgende thema’s aan de orde: 1) ecologisch en andere vormen van groenbeheer (i.v.m. aangescherpte milieuregels) zonder de historische uitgangspunten aan te tasten, 2) Participatie van studenten, vrijwilligers- en bewonersgroepen in het onderhoud van historische parken, landgoederen en buitenplaatsen. Hierbij is het van belang ook te kijken naar mogelijkheden van begeleiding en ondersteuning van de tuin-leermeesters bij hun begeleidende taak, 3) Andere vormen van financiering en ondernemersplannen. Veel van de historische parken, landgoederen en buitenplaatsen kampen met financieringsproblemen. De vraag is of andere financieringsvormen (i.s.m. andere partners) mogelijk zijn.
 • Haalbare nieuwe projecten voor de regio ontwikkelen en uitvoeringsplannen maken. Hierbij is de samenwerking tussen mbo/hbo opleidingen, het bedrijfsleven en de landschapbeherende organisaties of overheden van groot belang.

Samenwerkende organisaties

Aeres mbo Velp, Landgoed Middachten, Gemeente Rheden, Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, Green M2 (hoveniers),  Donkelaar Groenadvies, Waterschap Rijn & IJssel, Geldersch Landschap & Geldersche Kasteelen, Groen Arnhem.

Tags:

 • maatschappelijk natuurbeheer
 • verdienmodellen
 • gebiedsontwikkeling
 • landschapsbeheer