Menu
Project

Gebiedsgerichte kansen voor een natuurinclusieve landbouw

Het project ‘Gebiedsgerichte kansen voor een natuurinclusieve landbouw’ richt zich zoals de titel aangeeft het gebied. Om natuurinclusieve landbouw te laten groeien is een goede samenwerking nodig met alle partijen om boeren heen: het waterschap, gemeente, provincie, terreinbeheerders. Zij zijn medebepalend in hoeverre en in welke mate agrariërs natuurinclusieve landbouw kunnen toepassen.

false

Meer informatie

(8)
Contact met projectleider: Ron Methorst (Aeres) Meld je aan voor de nieuwsbrief: "Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw" Nieuwsbrief 1: "Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw" Nieuwsbrief 2: "Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw" Nieuwsbrief 3: "Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw" Lees meer over het project op de website van Hogeschool Van Hall Larenstein Interview met Ron Methorst in het Magazine Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Green Deal natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs : wat hebben we gedaan, en wat gaan we nog doen?