Project

Gebiedsgerichte kansen voor een natuurinclusieve landbouw

Samenvatting
 • Thema
  Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen
Meer informatie
Het project ‘Gebiedsgerichte kansen voor een natuurinclusieve landbouw’ richt zich zoals de titel aangeeft het gebied. Om natuurinclusieve landbouw te laten groeien is een goede samenwerking nodig met alle partijen om boeren heen: het waterschap, gemeente, provincie, terreinbeheerders. Zij zijn medebepalend in hoeverre en in welke mate agrariërs natuurinclusieve landbouw kunnen toepassen.

Projectstatus: Lopend

Hoe denken deze partijen bijvoorbeeld over natuurinclusieve landbouw? Wat zijn de instrumenten om de kansen en belemmeringen in beeld te krijgen? En hoe kun je dat als agrarisch collectief dan vertalen naar een actieplan? Zo is bijvoorbeeld slechte communicatie een valkuil, maar hoe moet het dan wel?

Naast lectoren gaan studenten toegepast onderzoek doen, als deelopdracht, stage of afstudeeropdracht. Theorie wordt vertaald naar de praktische instrumenten. Deze worden getest in de praktijk, aan de hand van concrete casussen. De kennis wordt ingebed in het onderwijs, zowel hbo als mbo en bruikbaar gemaakt voor boeren via BoerenNatuur.

Vier dimensies

Om in een gebied succesvol te werken is een goede samenhang nodig in alle relevante dimensies. Die dimensies zijn:

  • ecologische (welke natuur past)
  • economische (dus over verdienmodellen en groenblauwe diensten)
  • sociale (met burgers en ngo’s)
  • institutionele (overheden)

  Er wordt gewerkt met casussen verdeeld over heel Nederland om de instrumenten te ontwikkelen:

   • Flevoland: Flevolands Agrarisch Collectief – Villa Schokland – (Provincie Flevoland)
   • Noord Holland: RIF Biodivers Perspectief/Clusius CollegeGelderland: Coöperatie De Marke
   • Zuid Holland: Gebiedscoöperatie Midden Delfland – provincie Zuid Holland
   • Friesland: demo bedrijven natuurinclusieve landbouw
   • Noord Brabant: Land van Heusden en Altena – Hilverboeren – Provincie Noord Brabant

   Contactpersoon CoE groen: Anne Geijsen (Business Developer Natuur en Leefomgeving)

   Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

   Meer informatie

   (9)
   Contact met projectleider: Ron Methorst (Aeres) Meld je aan voor de nieuwsbrief: "Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw" Nieuwsbrief 1: "Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw" Nieuwsbrief 2: "Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw" Nieuwsbrief 3: "Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw" Nieuwsbrief 4: "Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw" Lees meer over het project op de website van Hogeschool Van Hall Larenstein Interview met Ron Methorst in het Magazine Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Green Deal natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs : wat hebben we gedaan, en wat gaan we nog doen?