Menu
Project

Groene Hart Academie 2.0

Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Vitaliteit in stad en leefomgeving
Meer informatie
De Groene Hart Academie is in 2009 opgericht en ondergaat sinds 2015 een vernieuwingsslag. Enerzijds om meer te kunnen inspelen op kennisvraagstukken uit de beroepspraktijk waar cross-overs tussen groen en techniek aan bod komen. Anderzijds om meer eigenaarschap van de kenniswerkplaats te creëren bij actoren in de regio.

false