Project

Innovatie natte landbouw: een nieuw onderwijsmodel

Samenvatting
 • Thema
  Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen
Meer informatie
Het project richt zich op kennis en innovatie van natte landbouw om zo in te spelen op toekomstige klimaatverandering en de problematiek van bodemdaling. De ervaringen met de teelt van lisdodde worden ingezet om een onderwijsmodel te ontwikkelen voor mbo-studenten.

Projectstatus: gerealiseerd

Land- en watergebruik kun je aanpassen aan de omgeving in plaats van andersom. Op die manier kun je ook in de toekomst bij hogere en natuurlijkere waterstanden uit de voeten. In dit project wordt gezocht naar een verdienmodel zodat de natte teelt (bijvoorbeeld lisdodde) ten goede komt aan de regionale economie. Het is belangrijk dat studenten leren hoe ze een dergelijk vraagstuk aan kunnen pakken.

Ambities

 • Ontwikkelen en delen nieuwe kennis op het gebied van natte teelten
 • Verkenning van gewaseigenschappen lisdodde door studenten
 • Toepassing van nieuwe technieken, zodat studenten, docenten en medewerkers nieuwe vaardigheden opdoen
 • Onderzoek naar oogstmethoden en optimalisatie van verwerking door studenten
 • Ontwikkeling van een algemeen onderwijsmodel voor mbo-studenten, dat zij stap voor stap kunnen toepassen bij de teelt, monitoring en oogst van een nieuw gewas.
 • Verkenning van nieuwe toepassingsmogelijkheden van lisdodde, door studenten in samenwerking met lokale ondernemers.
 • Ontwikkeling van een businessmodel voor producten van lisdodde door hbo-studenten
 • PR- en voorlichtingsactiviteiten om de mogelijkheden van de teelt van lisdodde meer bekendheid te geven in de regio

Samenwerkende organisaties

Van Hall Larenstein (VHL), kernteam Better Wetter, ontwerpstudio Tjeerd Veenhoven, Groningen, Pilat Meubelstudio, Twijzel Wester meubelmakers, Eernewoude

Tags:

 • maatschappelijk natuurbeheer
 • kennisuitwisseling
 • ecosysteemdiensten
 • verdienmodellen
 • klimaatverandering
 • agro-ecologie
 • klimaatdaptatie
 • lesmateriaal
 • natte teelten

 (Bron foto: Studio Veenhoven)

Meer informatie

(6)
Contact met projectleider Jelinda van den Hoven (NordwinCollege) Lisdodde in paludicultuur : onderzoek naar optimale groeicondities voor lisdoddeteelt Rapport 'A feasibility study on the usage of cattail for the production of insulation materials and bio-adhesives' Innovatie natte landbouw Factsheet Rapportage lisdodden teeltbedden Proeven met natte teelten, Better Wetter Fase 1