Menu
Project

Innovatie natte landbouw: een nieuw onderwijsmodel

Het project richt zich op kennis en innovatie van natte landbouw om zo in te spelen op toekomstige klimaatverandering en de problematiek van bodemdaling. De ervaringen met de teelt van lisdodde worden ingezet om een onderwijsmodel te ontwikkelen voor mbo-studenten.

false

Meer informatie

(6)
Contact met projectleider Jelinda van den Hoven (NordwinCollege) Lisdodde in paludicultuur : onderzoek naar optimale groeicondities voor lisdoddeteelt Rapport 'A feasibility study on the usage of cattail for the production of insulation materials and bio-adhesives' Innovatie natte landbouw Factsheet Rapportage lisdodden teeltbedden Proeven met natte teelten, Better Wetter Fase 1