Project

Innovatieve Klimaatkanalen

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen
Meer informatie
Niet alleen rivieren en beeksystemen, maar ook kanalen kunnen maar beter meebewegen met de verandering van het klimaat: ruimtelijke adaptatie. Het KCNL-project Innovatieve Klimaatkanalen onderzoekt hoe kanalen kunnen helpen om de omgeving klimaatbestendig te maken. Immers, Nederland telt maar liefst 1156 kanalen, samen circa 6500 km.

Projectstatus: gerealiseerd

UPDATE: dit project is inmiddels afgerond. Zie dit boeiende fimpje over hoe je kanalen kunt inzetten om te helpen bij klimaatproblemen

______________________________________

Het lectoraat Sustainable Water Systems (SWS) van Van Hall Larenstein heeft een innovatief concept ontwikkeld waarbij kanalen een vernieuwde functie krijgen in het landschap om de negatieve effecten van klimaatverandering terug te dringen. Dit project biedt nieuwe kansen voor ruimtelijke adaptatie. Klimaatkanalen zijn gericht, in ruimte en in tijd, op het realiseren van een meer klimaatbestendig en duurzaam watersysteem en het scheppen van condities voor kansrijke innovatieve combinaties tussen bijvoorbeeld drinkwaterwinning, natuur, natte landbouw, circulaire economie, wonen en vrijetijdseconomie.
 
Bij het huidige waterbeheer wordt het (regen)water zo snel en zo veel mogelijk afgevoerd naar zee om de kans op wateroverlast te verminderen. Bij een te kort aan water wordt gebiedsvreemd water aangevoerd. Een klimaatkanaal maakt juist gebruik van het tegenovergestelde principe (namelijk piekberging). Een klimaatkanaal vangt de extreme piekbuien lokaal op en houdt het water zo lang mogelijk vast en schoon. Vervolgens wordt het natuurlijk gezuiverde water ingezet bij natte teelt, drinkwater- en natuurgebieden, recreatieplassen, hittestress bestrijding in de gebouwde omgeving en landbouwgebieden.
 
Dit project richt zich in eerste instantie op de milieutechnische, ruimtelijke en maatschappelijke betekenis van kanalen in de provincie Friesland. Vanuit deze integrale benadering wordt in kaart gebracht welke kanalen geschikt zijn om als klimaatkanaal te functioneren. Op basis van een aantal selectiecriteria wordt een potentieel kanaal geselecteerd. Vervolgens wordt via interactieve ontwerpsessies ingezoomd op de mogelijke oplossingsrichtingen en maatregelen om met een dergelijk kanaal te experimenteren. Uiteindelijk wordt een advies gegeven voor het aanwijzen van een IJK-klimaatkanaal.

Samenwerkende organisaties

Wetterskip Fryslan, Climate Adaptation Services, Van Hall Larenstein.

Tags:

 • klimaatverandering
 • recreatie
 • klimaatadaptatie
 • ruimtelijke adaptatie
 • klimaatbestendig
 • duurzaam watersysteem
 • duurzaam waterbeheer
 • natte teelten
 • circulaire economie