Menu
Project

Inrichting voor natuurbeleving

Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen
Meer informatie
Hoe kunnen we natuurgebieden zó inrichten dat het beleven van natuur geoptimaliseerd wordt, kwetsbare gebieden beschermd blijven én mensen echt zelf een band met de natuur in het gebied krijgen? VHL en Natuurmonumenten ontwikkelen samen een cursus voor beheerders.

false