Menu
Project

Integrale gebiedsagenda Vechtdal

Wat zijn de belangrijkste opgaven en ambities in het Vechtdal op het gebied van natuur en leefomgeving die bijdragen aan een duurzame en integrale gebiedsontwikkeling? Welke regionale samenwerkingsvorm werkt het best? De Gebiedscoalitie Vechtdal zoekt graag samen met Van Hall Larenstein (VHL) antwoorden in een nieuwe gebiedsagenda voor het Vechtdal.

false