Menu
Project

Kennis voor Grasland en beweiding

En mooie sappige weide, met koeien of andere grazers, dat zien we allemaal graag. Het is onlosmakelijk verbonden met het Hollandse landschap. Beweiding draagt ook bij aan meer biodiversiteit, een goed inkomen voor de boer, minder ammoniakemissie en het sluiten van kringlopen.

false

false