Project

Klimaatadaptief groenbestek

Samenvatting
  • Thema
    Vitaliteit in stad en leefomgeving
Meer informatie
Hittestress, hoosbuien en opwarming van de aarde vragen om actie. Iedere keer als er nieuwe scenario’s rondom de effecten van klimaatveranderingen worden geformuleerd moeten deze binnen een aantal jaren weer naar boven worden bijgesteld (IPCC, 2018).

Projectstatus: gerealiseerd

Goed groenbeheer als antwoord op klimaatverandering.

De opwarming resulteert in meer regenval over kortere periodes en langere droogte. Dit heeft hittestress en wateroverlast tot gevolg. Extremen zullen de norm worden. Gelukkig landt dit feit steeds meer bij zowel de grote als kleine overheden. In de recent gepresenteerde kennisagenda van het ministerie van LNV is er bijvoorbeeld een grote plek gereserveerd voor vraagstukken rondom de adaptatie op het toekomstige klimaat. Ook de verplicht gestelde klimaatstresstest die iedere gemeente moet uitvoeren laat de urgentie en het draagvlak voor dit onderwerp zien.

Goed beheer is het halve werk

Een belangrijk aspect dat echter onbelicht blijft is het beheer. Terwijl hier mogelijk de grootste winst te behalen is. Als het groen in welke vorm dan ook eenmaal is aangelegd, moet het beheerd worden. Voor dit beheer bestaan er voorgeschreven pakketten met maatregelen, de zogenaamde groenbestekken. Deze worden vormgegeven en beheerd door het CROW. Het afgelopen decennium zien we in deze bestekken ook een transitie van traditioneel naar meer ecologisch groenbeheer, waarbij er steeds meer aandacht komt voor de biodiversiteit. Een hele positieve beweging die op veel plekken zijn vruchten afwerpt.

Klimaatadaptief groenbeer bestaat echter nog niet. Hier gaan we met dit KCNL project verandering in brengen. Allereerst willen we de groenvoorzieners van de toekomst bewust laten worden van de klimaatverandering en hoe hier met groenbeheer op in te spelen is. Ten tweede willen we een aanzet doen om echt concreet een groenbestek te gaan vormgeven, dat gedekt en uitgegeven is door het CROW (partner in project), vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie.

Groenvoorzieners moeten in de toekomst in hun aanbestedingen klimaatadaptief beheer in hun afwegingskader mee kunnen nemen. Deze zijn mogelijk goed te combineren met een bestekken die meer gericht zijn op biodiversiteit, om zo een toekomst bestendig beheerplan vorm te kunnen geven. Hiervoor worden relevante plant-bodem interacties in kaart gebracht en vertaald naar beheer princiepes.

Een bestek schrijven waarmee aannemers, groenbeheerders het speelveld kunnen betreden. Om dat te kunnen maken is onderzoek voorwaardelijk naar de kansen en knelpunten van een dergelijk bestek. Vervolgens zullen de opleidingen hun curriculum moeten aanpassen, opdat studenten kennis en ervaring opdoen met dit beheer. Het bedrijfsleven heeft gereedschap om in hun aanbestedingen hierop te anticiperen.