Project

Klimaatbestendigheid getoetst

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen
Meer informatie
In het project 'Klimaatbestendigheid getoetst' ontwikkelen de initiatiefnemers een klimaattoets waarmee je de klimaatbestendigheid en dus de leefbaarheid van de stad kunt toetsen. Daarnaast vindt kennisontwikkeling plaats.

Projectstatus: gerealiseerd

UPDATE:

Inmiddels is dit project afgerond. Enkele interessante resultaten vindt u hieronder en hiernaast.

Zo is er een mooie infographic gemaakt over Klimaatadaptief Helmond die te vinden is bij de bronnen.

______________________________________________________

Steden zien zich in toenemende mate gesteld voor problemen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, mobiliteit, energievoorziening, watervoorziening en gezondheid. Omdat die problemen elkaar beïnvloeden en versterken, is er behoefte aan integrale oplossingen.

Interdisciplinaire kennis

Dat vraagt om stedenbouwkundige ontwerpen, ordeningsprincipes en technieken die meerdere knelpunten tegelijk oplossen en de stad bestand maken tegen de toenemende druk. Om knelpunten te doorgronden en oplossingen in te passen, is interdisciplinaire kennis en kunde noodzakelijk.

Dit betekent samenwerking tussen de grijze, groen én rode sectoren om de stad klimaatbestendig, gezond en leefbaar te houden. Maar wanneer is een stad eigenlijk klimaatbestendig? Waar moet de inrichting van de stad aan voldoen? En wat vergt het van het aanpassingsvermogen van de samenleving? Het initiatief om hiervoor een klimaattoets te ontwikkelen komt van de gemeente Eindhoven.

Beheertoets, watertoets, klimaattoets

In Eindhoven wordt al vele jaren gewerkt met een beheertoets. Deze toets geeft de beheerders van de stad de gelegenheid om ontwerpen voor de openbare ruimte te toetsen op beheerbaarheid voordat het wordt aangelegd. Een ander instrument dat al jaren door waterschappen en gemeenten wordt ingezet om plannen te toetsen is de watertoets.

Een klimaattoets kan op een vergelijkbare manier worden ingezet in het plan- en uitvoeringsproces in de openbare ruimte, maar gaat veel verder dan de hiervoor genoemende instrumenten. Deze toets moet onder andere helpen om het klimaatbestendig ontwerpen en bouwen te stimuleren en zal grijs, groen en rood gaan verbinden. Het hogere doel hierbij is dat deze toets bijdraagt aan een toekomstbestendig robuust en veerkrachtig watersysteem en een leefbare gezonde stad.

Het doel is tweeledig:

 • Voor de klimaatbestendigheid en daarmee de leefbaarheid van de stad een klimaattoets 1.0 opzetten.
 • Kennisoverdracht tussen grijs, groen en rood bevorderen door samenwerking tussen overheden in Brabant en kennis- en onderwijsinstellingen.

Samenwerkende organisaties

CitaVerde, gemeenten Eindhoven, Breda, Tilburg, Oss en Helmond, Waterschap den Dommel, Waterschap Aa en Maas, Deltares, Alterra, Tauw, Provincie Noord-Brabant. 

Tags:

 • duurzame stad
 • kennisuitwisseling
 • klimaatverandering
 • klimaatadaptatie
 • ruimtelijke adaptatie
 • klimaatbestendig
 • duurzaam watersysteem
 • klimaattoets

Meer informatie

(9)
Contact met projectleider Andor van Dijk (HAS Hogeschool) Klimaatbestendigheid getoetst Factsheet Klimaattoets getoetst: labelsysteem, gemeente Eindhoven Masterclass klimaatbestendigheid getoetst Klimaattoets De klimaatbestendige straat van de toekomst Maatregelenmix Maak ruimte voor klimaatadaptatie Infographic klimaatbestendig Helmond.pdf