Menu
Project

Landbouw in klimaatrobuuste beeklandschappen

Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatrobuust te zijn en staat daarmee voor een grote opgave. Deze opgave is in het bijzonder groot voor beeklandschappen, die worden gekenmerkt door de lager liggende beekdalen en hoge zandgronden. Door middel van praktijkgericht onderzoek zoomen we in op wat de transitie naar klimaatrobuustheid betekent voor beeklandschappen.

false

false