Menu
Project

Leren van klimaatinnovaties

Net als veel waterschappen in Nederland heeft Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) de afgelopen 20 jaar veel geïnvesteerd in het bedenken en uitvoeren van innovatieve projecten, bijvoorbeeld rondom de klimaatopgave. Desondanks nemen waterschappen en gemeenten klimaatadaptatie niet structureel mee in hun ruimtelijke plannen van gemeenten en waterschappen. Wat kunnen we leren van de innovaties die er al zijn?

false

Meer informatie

(13)
Contact met Projectleider Peter Groenhuijzen (VHL) Artikel 'Ruimtelijk adaptief waterbeheer? Een kwestie van evalu(l)eren Afstudeerverslag 'Leren van klimaatinnovatie verdrogingsproblematiek' Stageverslag 'Stimuleringsregeling stedelijk gebied: leren van 20 jaar klimaatadaptatie bij WRIJ' Factsheet in pdf Methodisch kader pilot projecten Pilot Zevenaar-Oost Scriptie Klimaatadaptatie in de landbouw Scriptie Stimuleringsregeling stedelijk gebied Scriptie verdrogingsproblematiek Pilot beekherstelprojecten Conceptatlas Klimaatverandering Rijn en IJssel Video Leerstrategieën