Project

Limburg waterklaar!

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Duurzame stad
Meer informatie
Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Waterschappen en gemeenten in Limburg nemen maatregelen om wateroverlast en droogte te voorkomen. Deze maatregelen zijn onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Daarbij moeten burgers helpen door hun tuin niet alleen winterklaar, zomerklaar, maar ook waterklaar te maken.

Projectstatus: gerealiseerd

Korte en hevige regenbuien leveren steeds meer overlast op in de steden. Deze buien kunnen leiden tot hinder en schade aan woningen en bedrijven doordat water niet snel genoeg afgevoerd kan worden. Een ander effect is toename van hittestress doordat steden in de zomer onaangenaam warm worden.

Het KCNL project ondersteunt de uitvoering van de stimuleringsregeling door procesmonitoring en kennisdeling en borgt de kwaliteit van de Waterklaar uitvoering in de toekomst door kennisdeling en structurele inpassing in onderwijs en nascholingstrajecten.

Vanuit dit KCNL project wordt een bijdrage geleverd aan:

 • het ophalen van kennis (bij projectpartners, Waterklaar en via Waterklaar bij externe aanbieders)
 • onderzoek
 • het inrichten van demo’s en monitoring
 • de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s, scholingen en lesmaterialen voor de doelgroepen
 • pilot trainingen
 • de verspreiding van cursusmaterialen via train de trainer

Dit project heeft bijgedragen aan de volgende onderwijsactiviteiten

 • Train de trainer waterklaar voor VMBO en MBO docenten
 • Cursus Waterklaar voor ambassadeurs / adviseurs / uitvoerders
 • Cursus afkoppelen hwa voor MBO docenten
 • Basisworkshop afkoppelen hwa Workshop ambassadeur afkoppelen hwa
 • Basisworkshop particulieren afkoppelen hwa Waterklaar toolkit
 • Instructiefilmpjes afkoppelen hwa

Samenwerkende organisaties

Wonen Limburg, Waterpanel Noord Limburg, Jonkers Hoveniers, Wildkamp b.v., Hoveniersbedrijf Herman Vaessen, TAUW, BOOT Ingenieursburo, Van Hall Larenstein, CITAVERDE College

Tags:

 • duurzame stad
 • kennisuitwisseling
 • klimaatverandering
 • klimaatadaptatie
 • lesmateriaal
 • klimaatbestendig
 • duurzaam watersysteem
 • onderzoeksagenda