Menu
Project

Maatschappelijk (Agrarisch) Natuurbeheer

Het agrarisch natuurbeheer moet een duidelijkere meerwaarde opleveren voor natuur, landschap en agrarisch ondernemerschap. Ecologische effectiviteit en efficiëntie zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering.

false