Project

MS Optima concept

Samenvatting
  • Thema
    Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen
Meer informatie
In opdracht van het bedrijf MS Schippers hebben drie hogescholen vanuit het Centre of Expertise een kwantitatief en kwalitatief onderzoek verricht en een diergedragsonderzoek uitgevoerd naar de effecten van MS Optima.

Projectstatus: gerealiseerd

Het MS Optima concept bestaat uit de MS Optima Box en MS KetoProtect Plus. De MS Optima Box is een op zichzelf staand systeem, wat op basis van elektronische identificatie MS KetoProtect Plus toedient aan individuele koeien, voor optimalisatie van de diergezondheid tijdens de transitieperiode. Online kunnen de juiste additieven voor de juiste koe ingesteld worden. Dit plug-and- play systeem werkt onafhankelijk van bestaande managementsystemen.

In het onderzoek werden van  zo'n 25 bedrijven die het concept sinds een jaar gebruiken de MPR-uitslagen van een jaar voor installatie en na installatie vergeleken. Daarnaast worden de gegevens ook vergeleken met bedrijven die het concept niet gebruiken. Verder voerden de studenten gedragobservaties uit om het gedrag van de koeien rond de box te analyseren.

Na introductie van het MS Optima concept op 24 Nederlandse melkveebedrijven was een verbetering te zien in productieresultaten en een hogere netto-opbrengst. Echter op de overige Nederlandse melkveebedrijven werd ook een verbetering gezien in dezelfde periode.

Op een groot Duits melkveebedrijf waar een proefgroep is vergeleken met een controlegroep binnen het bedrijf werd een verbetering gezien in de resultaten bij de groep die het MS Optima Box concept gebruikte. Veehouders zijn positief over het concept en de eerste ervaringen in de praktijk zijn goed. Om het MS Optima concept nog interessanter te maken voor andere melkveehouders werd als advies gegeven om de gebruiksvriendelijkheid van de module op de website te verbeteren.