Project

Natuurlijk kapitaal - verwaarden natuur en landschap

Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Vitaliteit in stad en leefomgeving
Meer informatie
Wat is de waarde van natuur en landschap? Bezuinigingen op natuur- en landschapsbeheer en de transformatie richting een participatiemaatschappij vragen om nieuwe manieren om natuur en landschap in Nederland te financieren. HAS-studenten onderzochten de mogelijkheden.

Projectstatus: Afgerond

UPDATE: dit project is inmiddels afgerond. Enkele artikelen zijn te vinden onder downloads in de kolom hiernaast.

__________________________________________________

Vierdejaars HAS studenten van verschillende studierichtingen hebben voor de Gemeente Rucphen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stille Wille Brabant, Stichting Roois Landschap, Het Groene Woud, Provincie Noord-Brabant en het Maasheggengebied gekeken naar nieuwe mogelijkheden om te komen tot sociaal, economisch en ecologisch duurzaam beheer van natuur en landschap. Concepten als ecosysteemdiensten en natuurlijk kapitaal stonden hierbij centraal. In een 'De Wereld Draait Door'-achtige setting presenteerden zij hun ideeën aan een breed publiek van overheden, terreinbeheerders, maatschappelijke partijen en ondernemers.

Van natuurtype tot verdienmodel

Een van de uitwerkingen van studenten is de werkwijze 'van natuurtype tot verdienmodel'. Daarin neemt een boswachter ecosysteemdiensten als uitgangspunt voor beheer van een gebied, en komt zo tot nieuwe partnerschappen en keuzes in de exploitatie van een natuurterrein.

Samenwerkende organisaties

Gemeente Rucphen, SBB, Natuurmonumenten, Stille Wille Brabant, Stichting Rools Landschap, Het Groene Woud, Provincie Noord-Brabant.

Tags:

  • maatschappelijk natuurbeheer
  • ecosysteemdiensten
  • verdienmodellen
  • agrarisch natuurbeheer
  • landschapsbeheer