Menu
Project

Noordwaard, integrale monitoring van begrazing

In dit project wordt met verschillende monitoringtechnieken gekeken wat de effecten zijn van de grote grazers die Free Nature inzet bij het beheren van de nieuwe inrichting van de Noordwaard (Biesbosch). Zowel op de ontwikkeling van de vegetatie als op de waardering van het gebied door alle betrokkenen. Moderne digitale methoden worden daarbij op bruikbaarheid getest.

false

Meer informatie

(8)
Contact met projectleider Projectleider Jack Schoenmakers (VHL) Artikel in Proceedings NCR-days 2019 Land of Rivers, pagina 114-115 Artikel in Proceedings NCR-days 2018, pagina 118-119 Factsheet in pdf Onderzoek vegetatie en doorstroming Onderzoek remote sensing IPC Expertmeeting drones Afstudeeronderzoek Een verkennende recreatievisie voor de Noordwaard