Project

Ontwerpen voor de Goudse Oostpolder

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Vitaliteit in stad en leefomgeving
Meer informatie
Door de bouw van Westergouwe verandert de Oostpolder in Schieland van een buitengebied aan de rand van de stad naar een ‘tussengebied’, tussen diverse stadsdelen. Wat betekent dit voor de identiteit, de inrichting en het gebruik van het gebied? Via de 'lagenbenadering' ontwikkelden hbo-studenten toekomstscenario's.

Projectstatus: gerealiseerd

UPDATE: dit project was onderdeel van Groene Hart Academie en is inmiddels afgerond

Door de 6.000 mensen nieuwe bewoners van Westergouwe zal de recreatieve druk op de Oostpolder toenemen. Daarnaast moeten er goede routes komen tussen Westergouwe en Gouda, door de Oostpolder heen. Genoeg uitdagingen voor studenten van de opleiding Landscape & Environment Management van de Hogeschool Inholland om, in opdracht van het Gouds Watergilde, na te denken over een groen toekomstbeeld voor de polder.

Toekomstscenario’s

Aan de hand van een gebieds- en beleidsinventarisatie en een SWOT-analyse hebben de tweedejaars hbo-studenten onderzoek gedaan naar de kenmerken van het gebied en de directe omgeving, inclusief een beoordeling van de kansen en knelpunten. De studenten gebruiken hierbij de lagenbenadering; ze analyseren de verschillende ‘lagen’ van het landschap en brengen ze met elkaar in verband.

De resultaten van de inventarisatie en analyse vormen input voor het maken van globale toekomstscenario’s gebaseerd op twee thema’s:

 • Natuurgebied met extensieve recreatie
 • Stadspark met extensieve en intensieve vormen van recreatie en meer mogelijkheden voor (water)sport en stadslandbouw.

Ruimtelijk ontwerp

Op basis van die scenario's maakten de studenten een ruimtelijk ontwerp voor het plangebied. Ook maakten ze een globale kostenraming van hun ontwerpvoorstel en een indicatie van de baten die de nieuwe inrichting oplevert. De studenten presenteerden de plannen in het Huis van de Stad van gemeente Gouda, in aanwezigheid van de wethouder, diverse stakeholders uit het gebied en de lokale pers.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van de Groene Hart Academie.

Heeft u ook een interessante vraag voor studenten, waarbij scenarioplanning en ruimtelijk ontwerp u helpen de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van een gebied inzichtelijk te maken? Neem dan contact op met het KennisCentrum.

Samenwerkende organisaties

Gouds Watergilde, gemeente Gouda

Tags:

 • maatschappelijk natuurbeheer
 • duurzame stad
 • kennisuitwisseling
 • gebiedsontwikkeling
 • recreatie
 • ecotoerisme
 • stadslandbouw