Project

Holwerd aan Zee - Vitale Kustzones II

Samenvatting
  • Thema
    Vitaliteit in stad en leefomgeving
Meer informatie
'Vitale kustzones, Holwerd aan Zee' onderzoekt nieuwe kansen voor toerisme en natuur, met focus op de verbinding mens en zee. Doel is dat kustregio’s weer economisch en ecologisch vitaal kunnen worden.

Projectstatus: gerealiseerd

Het ontstond als een wild idee. De dijk die Holwerd scheidt van de Waddenzee doorsteken en zo het dorp terug aan zee brengen. Dit zou in één klap veel problemen oplossen waar het dorp al jaren mee kampt: de bevolkingskrimp, de werkloosheid, de teruglopende biodiversiteit en het verarmde landschap.

Centrale vraag is hoe de dynamiek van de Waddenzee bijdraagt aan een ecologische en sociaaleconomische vitale kustregio, met focus op de casus Holwerd aan Zee? Veel plekken op het vaste land, ook Holwerd, zijn de verbinding met de zee kwijt. Die verbinding versterken of vernieuwen kan bijdragen aan de leefbaarheid.

De initiatiefgroep deed een oproep aan onderwijsinstellingen: konden studenten helpen om zaken uit te zoeken? Studenten van Hogeschool InHolland in Delft en Nordwin College in Leeuwarden gingen er mee aan de slag. Inmiddels zetten al ruim 80 mbo- en hbo-studenten van beide scholen, en ook van Hogeschool Van Hall Larenstein, hun tanden in de Holwerdse plannen. De inzet: onderzoeken welke best practices en nieuwe kansen er zijn voor natuur en toerisme die passen bij Holwerd aan Zee.