Project

Kennis voor beweiding en duurzame zuivelketen

Samenvatting
  • Thema
    Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen
Meer informatie
In opdracht van duurzame zuivelketen en graszaadmengselbedrijf Barenbrug is onderzoek gedaan naar langer en intensiever beweiden. De achterliggende gedachte is dat dit een positief effect heeft op de kostprijs van de melk en mogelijk de diergezondheid ten goede komt.

Projectstatus: gerealiseerd

In dit onderzoek zijn grasmengsels onderzocht die later gaan bloeien en dus langer vegetatief en beweidbaar zijn. In deze meerjarige proef is gekeken naar de grasgroei, -productie en -opname en werden alle data rondom productie en gezondheid verzameld.

Inmiddels is het onderzoek voortgezet en zijn de resultaten veelbelovend. In deze proeven zijn diverse studenten actief betrokken in hun afstudeerfase en worden de resultaten wijds verspreid via weidedagen waar ook veehouders naar toe komen om zich te verreiken met nieuwe kennis.