Menu
Project

Nutri Flow en realtime plaatsspecifiek bemesten

Samenvatting
  • Thema
    Digitalisering en High tech
Meer informatie
Veenhuis heeft Nutri-Flow ontwikkeld waarbij realtime NIRS-analyse worden gebruikt voor plaatsspecifieke toepassingen. Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en Terra hebben drie jaar met de R&D-afdeling samengewerkt om deze nieuwe techniek in de praktijk te implementeren.

false