Project

Nutri Flow en realtime plaatsspecifiek bemesten

Samenvatting
  • Thema
    Digitalisering en High tech
Meer informatie
Veenhuis heeft Nutri-Flow ontwikkeld waarbij realtime NIRS-analyse worden gebruikt voor plaatsspecifieke toepassingen. Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en Terra hebben drie jaar met de R&D-afdeling samengewerkt om deze nieuwe techniek in de praktijk te implementeren.

Projectstatus: gerealiseerd

Er is meegewerkt aan werkprotocollen, geschreven aan software en er zijn big-data analyses uitgevoerd. Er is onderzoek verricht aan teeltoptimalisatie en is een kostprijs analyse uitgevoerd.

Met de NIRS-technologie bleek het mogelijk om de juiste dosering mest plaatsspecifiek toe te dienen in combinatie met de machinebesturing. Door de mineralengehaltes realtime te meten te meten, kon mest effectiever worden toegediend. Het gewas werd voorzien van de juiste hoeveelheid mest en aanwezige nutriënten. De data die verzameld werd tijdens het bemesten kon gebruikt worden bij een volgend bemestingsplan.