Project

Projectweek Transitie Landelijk Gebied

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Vitaliteit in stad en leefomgeving
Meer informatie
Achttien tweedejaars studenten van Landscape & Environment Management van Inholland Delft gingen de uitdaging aan om in één projectweek een advies voor agrarische opdrachtgevers uit te werken. Dit vond plaats in Reeuwijk en omgeving waar de studenten met hun docent verbleven, en ook presentaties en discussies hielden, in een groepsaccommodatie aan de Reeuwijkse Plassen. De laatste dag vond plaats op Hogeschool Inholland.

Projectstatus: Afgerond

In het landelijk gebied spelen diverse ontwikkelingen, bijvoorbeeld het nieuwe stelsel van natuurbeheer met nieuwe werkwijze via collectieven. Het studentenproject speelt in op de actuele vraag die daaraan gekoppeld is: hoe ontwikkel je verdienmodellen voor agrarisch ondernemers, waarbij rekening houdend met behoud of versterking van natuur en landschap. Welke slimme combinaties zijn er te maken waarbij de potenties van agrarische bedrijvigheid, natuur en andere nevenactiviteiten samen komen? Hoe zorg je er voor dat de agrarisch ondernemer een goed voortbestaan heeft met zijn bedrijf, waarbij agrarisch natuurbeheer een meerwaarde heeft? Het eindproduct bestond uit een CANVAS busines model met daarin centraal de waardecreatie in de vorm van verschillende door de studenten ontwikkelde ideeën.

Inspirerend proces

Er waren drie agrarisch ondernemers als opdrachtgevers betrokken en daarnaast docenten en deskundigen uit het gebied. De studenten werkten in diverse stappen naar hun uiteindelijke advies toe, zoals een landschapsschets, actorenanalyse, factorenanalyse en prototyping. Er was veel contact met de praktijk door middel van o.a. een fietstocht met bedrijfsbezoeken en tussentijdse presentaties aan de opdrachtgevers in een gezamenlijke meeting. Het was mooi om te zien dat de studenten van de opdrachtgevers konden leren, maar ook andersom. Binnen de vier groepen werd goed samengewerkt. Een voorbeeld van een resultaat is het concept ‘De boer & ik’ dat bewustwording van agrarisch natuurbeheer onder de burger creëert door o.a. een logo op de Blaarkoppenkaas inclusief QR-code, een ‘kaasbusje’ en teambuildingactiviteiten. Alle betrokkenen hebben de projectweek als zeer inspirerend ervaren.

Samenwerkende organisaties

Agrarische ondernemers Groene Hart

Tags:

 • maatschappelijk natuurbeheer
 • ecosysteemdiensten
 • verdienmodellen
 • agro-ecologie
 • natuurbeheer
 • agrarisch natuurbeheer
 • natuurinclusieve landbouw