Menu
Project

Regeneratieve Open Teeltsystemen

Drie groene Hogescholen willen met vijf groepen agrariërs aan de slag meer inzicht krijgen in de effecten van regeneratieve landbouw op de bedrijfsvoering en ecosysteemdiensten.

false

false