Project

Smooth Traffic Management I

Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Vitaliteit in stad en leefomgeving
Meer informatie
Het project Smooth Traffic Management wil dat leefomgeving een grotere rol gaat spelen in de route-afwegingen binnen navigatiesystemen. Leefomgevingsaspecten gaan daarmee deel uitmaken van de institutionalisering rondom zelfrijdende auto’s.

Projectstatus: Afgerond

UPDATE: dit project is inmiddels afgerond. Zie het vervolgproject Smooth Traffic Management II.

__________________________________________________________

Bij de Doe&Durf challenge 2016 van NL-Ingenieurs heeft het project ‘omgevingsbewuste mobiliteit’ van Antea Group de eerste prijs gewonnen. Dit project sluit aan bij de ontwikkelingen rondom de zelfrijdende en autonome auto die minister Schultz van Haegen in de eerste helft van 2016 op de Europese agenda heeft gezet.

Innovatieve spelers zorgen dat het ‘spel van de stedelijke ontwikkeling’ op een vanzelfsprekende manier anders gespeeld gaat worden. Spelers als Tesla, TomTom, Uber en Google hebben eigen programma’s gericht op deze transitie in mobiliteit. De kansen en mogelijkheden worden voornamelijk gemotiveerd vanuit het perspectief van de bestuurder van het voertuig. Het betrekken van de leefomgeving bij mobiliteit blijft hierbij onbenut.

Smooth traffic

Het project ‘Smooth Traffic Management’ benadert mobiliteit nadrukkelijk vanuit omgevingsperspectief. Speerpunt daarbij is nader onderzoek naar de technologie rondom navigatiesystemen en hoe het gebruik hiervan binnen de samenleving zijn plek heeft gekregen of kan worden beïnvloed.

Dit project wil ervoor zorgen dat leefomgevingsaspecten een grotere rol gaan spelen in de route-afwegingen binnen navigatiesystemen. Leefomgevingsaspecten gaan daarmee deel uitmaken van de institutionalisering rondom zelfrijdende auto’s. Er wordt vanuit de sociale, technische en netwerk invalshoek aan dit doel gewerkt.

Technische mogelijkheden

Vanuit de sociale invalshoek wordt in beeld gebracht hoe bereid burgers zijn om bestaande navigatiesystemen anders te gebruiken met betrekking tot route-interventies. Met de opgedane kennis wordt gewerkt aan een technische applicatie, die op basis van enkele parameters, het genereren van routes beïnvloedt (de technische invalshoek).

Tijdens stakeholdersessies kunnen marktpartijen kennisnemen van de uitkomsten van het onderzoek en de technische mogelijkheden. Deze sessies zijn van belang om meer partijen kennis te laten maken met het omgevingsaspect binnen mobiliteit (de netwerkinvalshoek).

Onderzoek

Naast Antea Group en Hogeschool Inholland Delft zijn er andere belanghebbenden gebaat bij dit project. Het beschreven doel zal meer tijd vragen dan de duur van dit project. Met project sturen we aan op de implementatie van de leefomgeving en brengen we het potentieel in beeld dat onbenut blijft wanneer de leefomgeving niet meeweegt in de route-afwegingen.

Drie studenten Landscape & Environment Management van de Hogeschool Inholland Delft gaan het komende halfjaar bij Antea Group toegepast onderzoek doen naar gedrag, omgevingsfactoren en techniek in relatie tot route-afwegingen. De resultaten zullen worden voorzien van concrete aanbevelingen.

IMPACT

Uit een onderzoek bleek dat je, om negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld bejaardentehuizen en kinderdagverblijven te vermijden, vaak moeite moet doen om om te rijden. Mensen zijn enigszins bereid om concessies te doen in hun reistijd, maar in ieder geval niet meer dan 12 minuten. Studenten hebben vervolgens routes gesimuleerd om binnen die 12 minuten te blijven. In het vervolgproject Smooth Traffic Management 2 werden deze resultaten gedeeld met ICT-studenten, die hiermee aan de slag gingen om een userinterface voor een navigatieapplicatie te maken, waarbij deze de overtuigingstechniek om voor de andere route te kiezen zou afstemmen op de gebruiker.

Resultaten voor de beropespraktijk

De onderzoeken hebben meer inzicht gegeven in smart mobility en de motivatie van mensen om hiermee de leefomgeving te verbeteren. Bedrijven kunnen verdergaan met het ontwikkelen van een app die ook toepasbaar is in de praktijk.

Resultaten voor het onderwijs

Voor de studenten die aan dit onderzoek hebben meegewerkt was het waardevol om hun dagelijkse vraagstukken meer vanuit een technische invalshoek te bekijken. Ook de samenwerking met Antea Group was positief, omdat studenten hierdoor met één been in de praktijk stonden. Tot slot leverde Smooth Traffic Management een bijdrage aan het vak Mobiliteit in de randstad. De vergaarde resultaten zijn gebruikt in Smooth Traffic Management 2 en de samenwerking met ANTEA Group heeft daarin eveneens een vervolg gekregen.

Meerwaarde KCNL

Dankzij het KCNL heeft Inholland een duurzame relatie kunnen opbouwen met het grote ingenieursbureau Antea Group. Verschillende afgestudeerden zijn daar nu werkzaam en de samenwerking is voortgezet in Smooth Traffic Management II, zoals hierboven al genoemd.

Samenwerkende organisaties

Antea Group, Hogeschool Inholland

Tags:

  • duurzame stad
  • leefbaarheid
  • vergroenen van de stad
  • duurzame mobiliteit

(Bron foto: Pixabay)