Project

Smooth Traffic Management II

Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Vitaliteit in stad en leefomgeving
Meer informatie
Dit project sluit aan bij de ontwikkelingen rondom de zelfrijdende en autonome auto die Minister Schultz van Haegen in de eerste helft van 2016 op de Europese agenda heeft gezet. Innovatieve spelers zorgen dat het ‘spel van de stedelijke ontwikkeling’ op een vanzelfsprekende manier anders gespeeld gaat worden.

Projectstatus: Afgerond

Spelers als Tesla, TomTom, Uber, en Google hebben eigen programma’s gericht op deze transitie in mobiliteit. De kansen en mogelijkheden worden voornamelijk gemotiveerd vanuit het perspectief van de (voertuig)bestuurder. Het betrekken van de leefomgeving bij mobiliteit blijft hierbij onbenut. Het project ‘Smooth traffic management’ benadert mobiliteit nadrukkelijk vanuit omgevingsperspectief. Speerpunt daarbij is nader onderzoek naar de technologie rondom navigatiesystemen en de wijze waarop het gebruik hiervan binnen de samenleving zijn plek heeft gekregen of kan worden beïnvloed.

Van februari 2017 tot februari 2018 hebben Hogeschool Inholland Delft opleiding Landscape and Environment Management (LEM) en Antea Group Nederland gewerkt aan de eerste onderzoeken voor het concept van ‘Smooth Traffic Management’. In dit onderzoek zijn theoretische effecten onderzocht met betrekking tot de omgevingsbewuste routes, zoals in de bovenstaande alinea beschreven. Uit deze onderzoeken is gebleken dat er lokaal wel degelijk milieuwinst wordt behaald, maar dat dit een negatief effect op de groene omgeving kan hebben omdat auto’s worden omgeleid door een gebied dat daar niet op berekend is. Deze theoretische conclusies gaan we met dit nieuwe project in de praktijk testen met behulp van een pilot.

Het doel van de pilot is om de theoretische onderbouwing over de ecologische- en milieueffecten en gedragsbeïnvloeding uit de vorige projectfase te onderwerpen aan de dagelijkse praktijk. Alsmede de onderbelichte onderwerpen te behandelen. Wanneer er voldoende data is gegenereerd, wordt een advies geschreven voor het ontwikkelen van de ‘Smooth Traffic Management’ navigatiesoftware.

Van mei tot en met september 2018 simuleren een Young Professional en docent onderzoeker van het Inholland in Delft statische route rondom het hoofdkantoor van Antea Group in Heerenveen voor de pilot groep. Deze worden vanaf september gereden. Een aantal van deze auto’s worden voorzien van habisense sensoren om de uitstoot te meten.

Drie studenten Landscape & Environment Management van de Hogeschool Inholland Delft gaan vanaf september de data van de sensoren analyseren en hiermee de directe effecten van de omgevingsroute op gevoelige locaties bepalen. Ook zal er worden gekeken naar welke gedragsmanipulatietechniek het meest geschikt is om de deelnemers aan de pilot de omgevingsbewuste route te laten kiezen. De resultaten zullen worden voorzien van concrete aanbevelingen.

IMPACT

Resultaten voor de beroepspraktijk

De ICT-studenten hebben een clickable demo-app ontwikkeld die is afgestemd op de gebruiker, en deze probeert te overtuigen om voor de alternatieve route te kiezen. De app maakt hierbij gebruik van technieken als gamification en nudging. De beroepspraktijk kan deze app verder ontwikkelen naar een gebruiksklare applicatie. Voor de studenten was dit binnen deze projectperiode niet mogelijk, aangezien ze hiervoor gebruik zouden moeten maken van algoritmes. Binnen deze projectperiode kregen ze hier geen les over, mogelijk wordt hier een vervolg aan gegeven buiten het KCNL-project om.

Resultaten voor het onderwijs

De natuuropleidingen hebben een doelgroepanalyse gehouden en hun bevindingen overgebracht aan de ICT-studenten bij de ontwikkeling van de app. De kennis over smart mobility die met dit project is gecreëerd wordt ingebed in het curriculum van groenopleidingen bij Inholland.

Concreet deelbare producten

De clickable demo-app.

Meerwaarde KCNL

Dankzij het KCNL is er een cross-over tot stand gekomen tussen ICT- en natuuropleidingen. Ook heeft het KCNL bijgedragen aan het tot stand komen van de samenwerking tussen Antea Group en Inholland.

Samenwerkende organisaties

Antea Group, Hogeschool Inholland

Tags:

  • duurzame stad
  • leefbaarheid
  • vergroenen van de stad
  • duurzame mobiliteit