Menu
Project

SteenGoed - integrale gebiedsontwikkeling en nieuwe functiecombinaties

In het rivierengebied zijn langs de rivier veel zogenaamde hoogwatervrije terreinen te vinden, al ruim 80 alleen in Gelderland. Deze buitendijks gelegen terreinen blijven grotendeels droog tijdens hoge waterstanden op de rivier. Vaak gaat het om voormalige steenfabrieksterreinen die in onbruik zijn geraakt en nu in meerdere gevallen verrommelen. Er zijn ook terreinen die nog volop in gebruik zijn als steenfabriek of voor andere economische activiteiten.

false

Meer informatie

(6)
Contact met Projectleider Sara Eeman (Hogeschool Van Hall Larenstein) SteenGoed : Integrale gebiedsontwikkeling en nieuwe functiecombinaties (Factsheet in pdf) SteenGoed baseline - Ontwikkelmogelijkheden hoogwatervrije terreinen SteenGoed projectplan - bouwstenen voor een integrale aanpak van hoogwatervrije terreinen SteenGoed ambitiedocument: een afweging voor integrale herontwikkeling van voormalige steenfabrieksterreinen SteenGoed poster - Integral development and new combinations of functions at stone factory terrains in floodplains