Project

Tata Island

Samenvatting
  • Thema
    Nieuwe businessmodellen
Meer informatie
Een tropisch werk- en vakantie-eiland voor de kust van IJmuiden met restwarme van Tata Steel. Een zelfvoorzienend eiland in de Noordzee waar toeristen kunnen zwemmen, zeevissen en lekker eten en drinken. Vier studenten van Inholland Delft, bedachten een eiland vol duurzaam vermaak.

Projectstatus: Afgerond

UPDATE: dit project is inmiddels afgerond.

_________________________________________________________

Tata Steel in IJmuiden produceert in 2017 nog 6% van de CO2-uitstoot van Nederland. Ieder jaar wordt dat minder, door efficiëntieverbeteringen in de processen. Met de grote hoeveelheden restwarmte uit die processen wordt momenteel weinig gedaan, terwijl de warmte gratis kan worden afgehaald bij Tata Steel.

Restwarmte

Restwarmte van Tata Steel zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om een tropisch werk- en vakantie-eiland voor de kust op te starten, zoi bedachten vier studenten. Dat eiland kan met de opstartwarmte van Tata Steel zelfvoorzienend worden. In de Noordzee is behoefte aan een werkeiland voor huisvesting van monteurs voor onderhoud van bestaande en nieuwe windmolenparken. Er wordt gerekend op enkele honderden monteurs.

Tropisch klimaat

Als die op een werkeiland gaan wonen, trekt dat andere mensen aan, die ook gaan werken en wonen op het eiland. Met de restwarmte kan het eiland eventueel opgewarmd worden, zodat een tropisch klimaat ontstaat. Daarmee kunnen toeristen worden getrokken, die gebruik maken van recreatieve voorzieningen.

Zelfvoorzienend

Behalve zelfvoorzienend in energie, moet het eiland ook zelfvoorzienend worden in voedsel en in water. Bovendien moet het eiland ecologische waarde toevoegen aan de Noordzee, doordat aangetoond wordt hoe het ontwerp bijdraagt aan vergroting van de biodiversiteit in de omgeving.

(Bron Foto: Pixabay)

Tags:

·       maatschappelijk natuurbeheer

·       duurzame stad

·       biodiversiteit

·       gebiedsontwikkeling

·       recreatie

·       natuurbeheer

·       toekomstbestendig

·       ecotoerisme

·       restwarmte

Organisatie

Hogeschool Inholland