Project

Voedselbossen Zuidoost-Nederland

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen
Meer informatie
Voedselbossen zijn een voorbeeld van kringlooplandbouw, die de bodem, het bodemleven, waterkwantiteit, waterkwaliteit, luchtkwaliteit en biodiversiteit kunnen herstellen. De kennis ontbreekt hoe ze aangelegd, beheerd en succesvol gemaakt moeten worden. Men weet meestal ook niet welke soorten en rassen zich echt lenen voor een voedselbos. Deze zijn ook moeilijk te krijgen. De huidige wetgeving maakt voedselbossen ook lastig implementeerbaar. Verder is het nog onbekend wat nodig is om de systemen te koppelen aan sociale, maatschappelijke en recreatieve doelstelling.

Projectstatus: gerealiseerd

Vragen vanuit het werkveld:

In de regio zijn te weinig geschoolde mensen beschikbaar die beschikken over specifieke en praktische kennis hbo/mbo om antwoord te geven op regionale vraagstukken m.b.t. voedselbossen. Er is behoefte aan:

 • Praktische en theoretische kennis over het omvormen van bestaand bos - en cultuurgrond naar een voedselbos.
 • Informatie
  over beheer in de eerste (jonge planten), tweede (volgroeide planten)
  en derde (verjongingsfase) fase van ontwikkeling van voedselbossen.
 • Voorbeelden,
  modellen en kennis over duurzame cross-overs maken van voedselbossen
  naar sociale, maatschappelijke en/of recreatieve doelstellingen?
 • Kunnen we in de regio gaan kijken en leren van goede voorbeelden van verschillende voedselbossen?
 • Hoe
  kun je burgers, vrijwilligers, bewoners; bereiken, binden, boeien,
  begeleiden en behouden om samen het voedselbos in stand te houden en
  door te ontwikkelen?
 • Welk aandeel kunnen voedselbossen hebben
  in het realiseren van ecosysteemdiensten als waterretentie, schoon
  water, vergroten van de biodiversiteit, koolstofbinding, fijnstoffilter,
  bodemkwaliteit en bodemleven?
 • Welke verdien(bespaar)modellen zijn er die kansen bieden met als basis een voedselbos.
 • Kan een Voedselbos een bedrijfseconomisch alternatief voor commerciële landbouw zijn?
 • Wat kunnen we nog leren van andere initiatieven of KCNL projecten in Nederland?

Projectresultaten:

 1. Overzicht van competenties voor werken in een voedselbos en
  mogelijkheid om mbo/hbo curriculum aan te passen of een nieuwe opleiding
  te maken.
 2. Overzicht van relevante Wet- en regelgeving die
  invloed heeft op de ontwikkeling van voedselbossen met oplossingen en
  een overzicht van vervolgvragen.
 3. Vijf verschillende plannen voedselbossen gebaseerd op omvormen, doorontwikkelen of aan te leggen met regionale verschillen.
 4. Document
  met uitwerking van mogelijkheden om Cross-overs te maken tussen
  Voedselbossen en het sociaal-maatschappelijke domein inclusief
  vrijwilligers.
 5. Minimaal één verdienmodel gebaseerd op voedselbos
 6. Document over de impact van een voedselbos op de waterkwantiteit en -kwaliteit.
 7. Twee
  KCNL kennisdeeldagen (symposia) met masterclasses, geïntegreerd
  georganiseerd met minimaal 2 andere KCNL projecten. Tevens informatie
  over de mogelijkheid om na afloop te komen tot een vervolgproject.
 8. Vier nieuwsbrieven, 20 berichten op social media en twee artikelen in relevante vakliteratuur

Samenwerking:

Binnen dit project vindt intensieve samenwerking plaats tussen werkveld, provincies en hbo- en mbo-onderwijs. De gezamenlijke aanpak onderstreept hoe noodzakelijk dit project door de deelnemende organisaties wordt gevonden. In het project wordt zeer nadrukkelijk de verbinding tussen groen en sociaal-maatschappelijke samenwerking opgezocht.

Samenwerkende organisaties

Mbo en hbo: Hogeschool Van Hall Larenstein Velp, HAS Hogeschool Den Bosch, Helicon Opleidingen (Tilburg en Helmond), CITAVERDE College

Overige partners: Stichting Phien Melderslo, Bosgroep Zuid Nederland, Brabantse Milieufederatie (BMF), Waterschap Limburg, Gemeente Weert, Provincie Limburg, Landschap Horst a/d Maas –VoedselbosBrigade Limburg

Meer informatie:

(15)
Contact met Projectleider Ton van Hoof (Yuverta College) Voedselbos beheer planning (59 kb) Voedselbos plantsoenlijst (84,5 kb) Presentatie en verslag Kennisdeeldag Voedselbossen ZO-Nederland 15-01-2019 (3,65 mb) Voedselbos houtige beheer & oogsten.xlsx (82 kb) Factsheet Voedselbossen ZO-Nederland (441 kb) Nieuwsbrief 2 Voedselbossen ZO-Nederland (534 kb) Presentatie Beheer voedselbos (5,13 mb) Kwekers voedselbosplanten (745 kb) Nieuwsbrief 1 Voedselbossen ZO-Nederland Website Voedselbossen Zuidoost-Nederland Rapport De ontwikkeling van (voedsel)natuur : natuurontwikkeling in het Geleenbeekdal Rapport VoedselNatuur: onderzoek naar de potentie van voedselbossen bij natuurontwikkeling en in de verbetering van de waterhuishouding Rapport Natuurontwikkeling Geleenbeek Nieuwsbericht over voedselbossensymposium 12-12-2019

plantencombinaties:

(12)
Plantencombinaties Voedselbossen Zuidoost-Nederland plantcombinatie appel, kers en pruim.png (166 kb) plantcombinatie druif, kaki, vijg en bamboe.png (86 kb) plantcombinatie gele kornoelje en hazelaar.png (170 kb) plantcombinatie Pinus edulis, duindoorn en Russiche pruim.png (87 kb) plantcombinatie Koreaanse pijnboom en tamme kastanje.png (237 kb) plantcombinatie walnootachtigen en pawpaw.png (328,9 kb) plantcombinatie amandel, perzik en honingbes.png (136 kb) plantcombinatie beperkt budget (279 kb) Pawpaw rassen (1,29 mb) Tamme kastanje rassen (623 kb) Walnootachtigen soorten, rassen en Juglone (1 mb)