Menu
Project

Voedselbossen Zuidoost-Nederland

Voedselbossen zijn een voorbeeld van kringlooplandbouw, die de bodem, het bodemleven, waterkwantiteit, waterkwaliteit, luchtkwaliteit en biodiversiteit kunnen herstellen. De kennis ontbreekt hoe ze aangelegd, beheerd en succesvol gemaakt moeten worden. Men weet meestal ook niet welke soorten en rassen zich echt lenen voor een voedselbos. Deze zijn ook moeilijk te krijgen. De huidige wetgeving maakt voedselbossen ook lastig implementeerbaar. Verder is het nog onbekend wat nodig is om de systemen te koppelen aan sociale, maatschappelijke en recreatieve doelstelling.

false

Meer informatie:

(15)
Contact met Projectleider Ton van Hoof (Yuverta College) Voedselbos beheer planning (59 kb) Voedselbos plantsoenlijst (84,5 kb) Presentatie en verslag Kennisdeeldag Voedselbossen ZO-Nederland 15-01-2019 (3,65 mb) Voedselbos houtige beheer & oogsten.xlsx (82 kb) Factsheet Voedselbossen ZO-Nederland (441 kb) Nieuwsbrief 2 Voedselbossen ZO-Nederland (534 kb) Presentatie Beheer voedselbos (5,13 mb) Kwekers voedselbosplanten (745 kb) Nieuwsbrief 1 Voedselbossen ZO-Nederland Website Voedselbossen Zuidoost-Nederland Rapport De ontwikkeling van (voedsel)natuur : natuurontwikkeling in het Geleenbeekdal Rapport VoedselNatuur: onderzoek naar de potentie van voedselbossen bij natuurontwikkeling en in de verbetering van de waterhuishouding Rapport Natuurontwikkeling Geleenbeek Nieuwsbericht over voedselbossensymposium 12-12-2019

plantencombinaties:

(12)
Plantencombinaties Voedselbossen Zuidoost-Nederland plantcombinatie appel, kers en pruim.png (166 kb) plantcombinatie druif, kaki, vijg en bamboe.png (86 kb) plantcombinatie gele kornoelje en hazelaar.png (170 kb) plantcombinatie Pinus edulis, duindoorn en Russiche pruim.png (87 kb) plantcombinatie Koreaanse pijnboom en tamme kastanje.png (237 kb) plantcombinatie walnootachtigen en pawpaw.png (328,9 kb) plantcombinatie amandel, perzik en honingbes.png (136 kb) plantcombinatie beperkt budget (279 kb) Pawpaw rassen (1,29 mb) Tamme kastanje rassen (623 kb) Walnootachtigen soorten, rassen en Juglone (1 mb)