Menu
Project

Voorkomen voedselverspilling

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de SDG’s van de Verenigde Naties. LNV heeft halvering van voedselverspilling (en voedselverliezen) als doel opgenomen in zijn beleid. Om dit te realiseren is samen met de stichting Samen tegen Voedselverspilling de nationale agenda tegen voedselverspilling gemaakt.

false