Project

Weidevogels en natuurinclusieve landbouw

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen
Meer informatie
Dit project richt zich op kennis en innovatie van verdienmodellen voor de agrarische sector, nodig voor duurzame verbetering van het Nederlandse weidelandschap. De weidevogel fungeert als thema voor nieuw te ontwikkelen lesmateriaal voor mbo en hbo.

Projectstatus: gerealiseerd

De weidevogelstand is een belangrijke indicator voor de gezondheid van onze agrarische bodem. Dit onderwerp koppelen we aan de actuele thematiek van natuurinclusieve landbouw en kringloopdenken. Dit verdient, naast het huidige aanbod, binnen ons agrarisch onderwijs versneld en integraal aandacht binnen de curricula.

Ambities

 • Ontwikkelen van nieuw lesmateriaal op meerdere niveaus, waarbij studenten samen met melkveehouders/ agrarische beroepsbeoefenaars (ook) praktijkprojecten uitvoeren en begeleiden. Dit complementair aan de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van bodembeheer, faunabeheer, weidevogels.
 • Lesmateriaal actualiseren en digitaliseren, zodat aanbieding van lesstof mogelijk is als blended learning (praktijksituatie gekoppeld aan e-learning).
 • Aanbieden van geactualiseerde beroepskennis over NiL binnen schoolloopbaan van jonge boeren, maar ook daarna (alumni, beroepsgroepen e.a.) i.h.k. van Een Leven Lang Leren.
 • Concreet, praktisch lesmateriaal maken en aanbieden in de mbo veehouderijopleidingen, passend volgens de kwalificatie eisen van de nieuwe HKS MBO. Voor hbo op navenante wijze materiaal op hbo-competenties.

Organisatie

Een ontwikkelgroep van docenten groen onderwijs wordt aangevoerd door Nordwin College (projectleiding) en Van Hall Larenstein, beide te Leeuwarden. Gespecialiseerde lectoraten op het gebied van biodiversiteit zoals het lectoraat Bijen en het lectoraat Weidevogels zijn betrokken.

Beschikbaarheid informatie

Lesmateriaal zal digitaal beschikbaar zijn via de elektronische leerplatforms van Nordwin College (n@tschool) en VHL. Externe beschikbaarheid o.a. via Wikiwijs.
RUG/GELIFES stelt kennis beschikbaar t.b.v. het project. Communicatie loopt via deelname van de partners in King of the Meadows.
Docenten/scholen uit de Groene Kenniscoöperatie worden betrokken en richting de (v)mbo’s wordt ook gecommuniceerd via de AOC Raad. Kenniscirculatie vindt ook plaats via VHL-netwerk en via KC N&L.

Samenwerkende organisaties

Van Hall Larenstein (VHL);  CitaVerde; Groene Welle; Friese Milieu Federatie; King of the Meadows; Skriezekrite Idzegea (ANV); Noardelike Fryske Wâlden (ANV)

Tags:

 • maatschappelijk natuurbeheer
 • ecosysteemdiensten
 • verdienmodellen
 • agro-ecologie
 • lesmateriaal
 • agrarisch natuurbeheer
 • landschapsbeheer
 • natuurinclusieve landbouw

Bron materiaal fotocollage: King of the Meadows en Groen Kennisnet

Meer informatie

(15)
Contact met Projectleider Ytje Hoekstra (Nordwin College) Factsheet Minisymposium natuurinclusieve landbouw NH Wikiwijs: Stage-opdrachten melkveehouderij biodiversiteit Website Natuurinclusieve landbouw in het onderwijs Wikiwijs-Weidevogels basiskennis Wikiwijs-Weidevogels bescherming en beheer Wikiwijs-Biodiversiteit Wikiwijs-Grasland Wikiwijs-Melkveehouderij en biodiversiteit in de weide Nieuwsbericht over vogelwacht-app Nieuwsbericht over Nordwinstudenten en vogel-app Vervolgproject 'Grutsk op ûs Greidefûgels' Nieuwsbericht praktijkles presentatie 7maart2019 landbouwdeals (1,14 mb)