Menu
Project

PreciSIAlandbouw: inventariserend onderzoek naar het gebruik van precisielandbouw door de akkerbouwer

Impressie biodiverse akkerbouw - WUR
Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw (© Wageningen University & Research)
Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen
  • Projectregeling
    SIA
Wat weerhoudt de akkerbouwer om precisielandbouw toe te passen? In de periode van september 2021 t/m februari 2022 is er door een team van de HAS (2 docenten en 2 junior adviseurs) een onderzoek uitgevoerd om te inventariseren waarom de implementatie van precisielandbouw technieken langzamer gaat dan verwacht. Daarvoor is literatuuronderzoek en veldonderzoek gedaan onder andere met behulp van interviews.

false

false

false

false