Menu
Project

PreciSIAlandbouw: inventariserend onderzoek naar het gebruik van precisielandbouw door de akkerbouwer

Impressie biodiverse akkerbouw - WUR
Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw (© Wageningen University & Research)
Wat weerhoudt de akkerbouwer om precisielandbouw toe te passen? In de periode van september 2021 t/m februari 2022 is er door een team van de HAS (2 docenten en 2 junior adviseurs) een onderzoek uitgevoerd om te inventariseren waarom de implementatie van precisielandbouw technieken langzamer gaat dan verwacht. Daarvoor is literatuuronderzoek en veldonderzoek gedaan onder andere met behulp van interviews.