Menu
Project

PreciSIAlandbouw: robotisering in dienst van kringlooplandbouw

In werkpakket 3 richten we ons op robotisering in dienst van kringlooplandbouw. In het werkpakket werkt het lectoraat Mechatronica van Saxion samen met Tech in Motion/Mechatronica en Agrotronics van Aventus. In de eerste fase van het project hebben we verkend wat de state-of-the-art is op het gebied van autonome navigatie, onkruidherkenning en precisiebestrijding en waar de uitdagingen liggen.

false

false