Menu

Strategie

Met praktijkgericht onderzoek wordt bestaande en nieuw gecombineerde kennis toegankelijk, toepasbaar en ‘koppelbaar’. Gebruikers kunnen worden geholpen in hun keuzeproces en er kan door gezamenlijk leren en incrementeel veranderen draagvlak voor verandering en innovatie ontstaan; er ontstaat ruimte om de ideeën te adopteren. Quick wins zijn nodig om de gewenste transitiedynamiek in het systeem op gang te brengen. Interdisciplinaire en multi-level samenwerking krijgt gestalte in living labs, fieldlabs en proeftuinen.