Nieuws

€ 1,5 miljoen beschikbaar voor KIEM-groen pilotregeling practoraten

Samenvatting
  • Onderwerp
    Practoraten, MKBs
Meer informatie
6 oktober opende KIEM-groen pilotregeling practoraten. Een unieke regeling die is gericht op het opzetten en stimuleren van (nieuwe) samenwerkingsverbanden tussen practoraten en mkb-partners in het groene domein. Deze samenwerking sluit aan op een lectoraten en praktijkgericht onderzoek en is daarom voor CoE Groen ook zeer relevant.

Waar het hbo lectoraten heeft, kent het mbo practoraten. Dit zijn expertiseplatforms met een onderzoekscomponent, binnen een mbo-instelling. De inzet van practoraten en practoren versterkt het onderzoek bij mbo’s en stimuleert daarmee een versterkte kennisketen.

Practoraten voeren praktijkgericht onderzoek uit in samenwerking met bedrijven. Studenten krijgen bij een practoraat een rijke leeromgeving en versterken hun onderzoeksvaardigheden. Ook legt het practoraat een logische verbinding met lectoraten en kennis van hogescholen en universiteiten.

Verbeteren en ontwikkelen

Aanvragen binnen deze regeling moeten betrekking hebben op het ontwikkelen van toepasbare kennis en het oplossen van praktische vraagstukken. Verbetering en ontwikkeling van de praktijk in bedrijven is leidend. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn onder andere netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, processen, product- en dienstconcepten.

Het maximaal beschikbare budget voor deze 3-jarige call is € 1,5 miljoen, verdeeld over 3 indieningsronden. Per aanvraag is maximaal € 40.000 beschikbaar, met een cofinanciering van 25%. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door practoraten.

Regieorgaan SIA voert de regeling uit in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).