Nieuws

Eerste onderzoeksvoorstel van practor krijgt subsidie

Het in september 2021 opgerichte practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid van Aeres Mbo heeft als eerste practoraat een honorering ontvangen in de KIEM-groen pilotregeling practoraten. De regeling is de eerste subsidieregeling die practoraten kunnen gebruiken om aanvullende financiering te krijgen om een onderzoeksproject op mbo niveau uit te voeren. Practor Sara Albone en betrokken docent-onderzoekers gaan samen met praktijkpartners en twee lectoraten van Aeres hogeschool per 1 juni 2022 van start met het gehonoreerde project.

Het onderzoek met als titel ‘Spoed met voorspoed’ onderzoekt het effect van interactie met dieren op de houding, gedachten en het gedrag van dierverzorgingsstudenten. Verwacht wordt dat de interactie met dieren een positieve invloed heeft op de gemoedstoestand van de studenten, wat leidt tot een drive om dierenwelzijn beter te waarborgen. Sara Albone en haar team hebben voor dit onderzoek een samenwerking gesmeed met de lectoraten Human-Animal Interactions en Animal Assisted Interventions van Aeres Hogeschool. De betrokken praktijkpartners zijn Ouwehands Dierenpark Rhenen, Dierenpark Amersfoort en kinderboerderij de Brink in Zeist.

Practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid

Sara Albone: “Voor het practoraat is het gehonoreerde project een kans om praktijkpartners, docenten en studenten te betrekken bij het doen van onderzoek. Hiermee actualiseren wij het onderwijs en werken wij gelijktijdig aan het vergroten van de leercultuur.”

Naast dit onderzoek is ook een tweede aanvraag van hetzelfde practoraat gehonoreerd. Dat onderzoek met als titel ‘De invloed van diverse vangmethodes op de gezondheid en het welzijn van vleeskuikens’ gaat gelijktijdig van start. Hierin wordt samengewerkt met praktijkpartners en het lectoraat Duurzame pluimveehouderij in een circulaire bedrijfsvoering van Aeres Hogeschool Dronten.

KIEM Groen-regeling

De KIEM Groen-regeling wordt uitgevoerd door Regieorgaan SIA. Het is een laagdrempelige regeling speciaal voor het cofinancieren van onderzoeken. Het onderzoek wordt in een consortium met bedrijven uitgevoerd. Projecten kunnen alleen worden ingediend door practoren die verbonden zijn aan een mbo-instelling voor groen onderwijs (land- en tuinbouw, veehouderij, voeding, dierverzorging). Inmiddels zijn dat er tien en in de loop van dit jaar komen er nog ongeveer tien bij. Daarmee wordt een enorme boost gegeven aan de ontwikkeling van praktijkgerichte kennis in de groene sector en het versterken van de kennisinfrastructuur met hbo’s en universiteiten. Behalve de KIEM Groen-regeling is er ook een begeleidingsprogramma voor de groene practoren, verzorgd door de Stichting Ieder MBO een Practoraat. De ministeries van LNV en OCW maken het begeleidingsprogramma en de KIEM Groen-regeling financieel mogelijk. CIV Groen, dat de samenwerking tussen groen mbo en bedrijfsleven stimuleert, is nauw betrokken.