Menu
Nieuws

Nieuw lectoraat kringlooplandbouw

Nieuw lectoraat kringlooplandbouw
Januari 2021 start lector Rik Eweg met het nieuwe lectoraat ‘Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw’. Rik Eweg doet namens de hogeschool praktijkgericht onderzoek naar een belangrijke systeemverandering in de landbouw die aansluit op de circulaire economie.

false