Menu
Nieuws

Nieuw lectoraat onderzoekt de weg naar kringlooplandbouw

Studenten in Koeienstal - Via Hogeschool Van Hall Larenstein
GroenPact
Wat kunnen we doen om van tientallen losse pilots op kringlooplandbouw te komen tot een nieuw voedselsysteem? Dat is de centrale vraag voor het lectoraat van Rik Eweg bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Hij doet samen met ondernemers, docenten, overheden en studenten van hbo en mbo praktijkgericht onderzoek naar zo’n systeemverandering in de Achterhoek en Noord-Nederland. “Het moet niet alleen van de boeren komen, maar van de hele keten.”

false