Nieuws

Nieuw lectoraat onderzoekt de weg naar kringlooplandbouw

Studenten in Koeienstal - Via Hogeschool Van Hall Larenstein
GroenPact
Wat kunnen we doen om van tientallen losse pilots op kringlooplandbouw te komen tot een nieuw voedselsysteem? Dat is de centrale vraag voor het lectoraat van Rik Eweg bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Hij doet samen met ondernemers, docenten, overheden en studenten van hbo en mbo praktijkgericht onderzoek naar zo’n systeemverandering in de Achterhoek en Noord-Nederland. “Het moet niet alleen van de boeren komen, maar van de hele keten.”

Minister Carola Schouten heeft bepaald dat, met het oog op het Klimaatakkoord, de biodiversiteit en de toekomst van de voedselvoorziening, er een transitie moet plaatsvinden naar kringlooplandbouw. Het ministerie heeft gezegd dat ze daar het onderwijs bij wil betrekken. Bij de groene hogescholen HAS en Aeres komen lectoraten over kringlooplandbouw. Binnen Centre of Expertise Groen gaan die lectoraten samenwerken en wordt de inhoud ervan afgestemd.

Rik Eweg, sinds 1 januari lector ‘Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw’ bij Hogeschool Van Hall Larenstein, is tijdens en na zijn studie op allerlei manieren bezig geweest met ruimtelijke ordening en landbouw. Als wetenschapper en als wethouder. ‘Gebiedsgerichtheid’ zou je als rode draad in zijn loopbaan kunnen zien.

In zijn lectoraat is nu de grote vraag hoe we echt de overstap kunnen maken naar kringlooplandbouw. Naar een verantwoord voedselsysteem over de hele keten, van productie tot consumptie. Dat is, zegt hij, niet iets van vandaag op morgen, maar een proces van kleine stapjes en vele jaren.