Nieuws

Nieuwe lectorenplatform in de groene sector; Dierwaardigheid in Praktijk (DiP)

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, samenwerking, onderzoek
  • Interessant voor
    groen onderijs
Bekijk de bronnen
Zes hogescholen (Aeres, HVHL, Has greenacademy, Inholland, Christelijke Hogeschool Ede en Avans) hebben via de lectorenplatformregeling van SIA het platform ‘Dierwaardigheid in Praktijk (DiP)’ gehonoreerd gekregen.
In samenwerking met

Het bestaansrecht van alle diersectoren wordt immers meer dan ooit bepaald door de wijze waarop wij met dieren omgaan. De hernieuwde Wet Dieren (juli 2024), de impasse in het Convenant Dierwaardige Veehouderij, de zienswijzen van Raad voor Dierenaangelegenheden en de maatschappelijke polarisatie rondom het houden van dieren, zijn hier voorbeelden van.

Om de lectoren in diergerichte sectoren te verenigen, hun expertise te verrijken en hun slagvaardigheid te vergroten, is Dierwaardigheid in Praktijk (DiP) opgericht. De komende jaren werkt het platform aan een onderzoeks- en uitvoeringsagenda, het proactief en toonaangevend zijn in valoriserend praktijkgericht onderzoek gerelateerd aan dierwaardigheid en het zichtbaar maken en valoriseren van resultaten.

Naast de deelnemende hogescholen zijn ook Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research, CenSAS, Raad voor Dierenaangelegenheden, De Land Bouwers Twente, ZLTO en het practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid betrokken bij het platform. Het platform staat open voor nieuwe netwerkpartners.

In samenwerking met Regieorgaan SIA en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit