Nieuws

Projecten in voorbereiding

Logo Regieorgaan SIA
Samenvatting
 • Onderwerp
  SIA, projecten
Meer informatie
Het CoE Groen heeft het praktijkonderzoek georganiseerd aan de hand van een aantal thematische calls. Samen maken zij de impact die nodig is voor de transitie. De verschillende calls resulteren in een flink aantal gerealiseerde, lopende en nader uit te werken projecten.

Op de website van CoE Groen is meer informatie over projecten terug te vinden. Deze thematische calls zijn in ontwikkeling en/of staan op het programma voor het komende jaar (project titels nog onder voorbehoud).

Expertisecluster Food

 • Vermindering reststromen
 • Internationale voedselsystemen
 • Alternatieve eiwitten

  Expertisecluster Plant

  • Kringloopsimulator
  • Duurzame lokale voedselproductie Caribisch NL
  • Duurzame plantaardige teeltsystemen met slimme technologie

   Expertisecluster Dier

   • Integrale aanpak ammoniak/methaan
   • Precisielandbouw
   • Ammoniak en methaan
   • Kennis van grasland en beweiding
   • Klimaatrobuuste landbouw

   Expertisecluster Natuur en Leefomgeving

   • Duurzaam bosbeheer
   • Natuurinclusieve landbouw
   • Duurzaam marien ondernemen
   • Natuurinclusief bouwen
   • Natuurinclusieve burgers
   • Concurrentie Honing- en wilde bijen